برای بستن، ESC را بفشارید

یا دسته بندی های محبوب ما را بررسی کنید...

کفش بزرگسال

1 مقاله
1
9 دقیقه زمان مطالعه
0 72

کفش خودت را بساز! معرفی تیم لیبرتو و امتیازات ویژه آن تیم مهندسی لیبرتو، متشکل از مهندسین برق، مکانیک، کامپیوتر و مواد، از سال 1398 بصورت جدی شروع به کار…

ادامه خواندن